Aktualnosci - Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim

Zdjęcie Artykułu

Staże zawodowe

23-02-2018

Zakończyła się pierwsza edycja staży zawodowych realizowanych w ramach projektu „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”. Uczestniczyło w nich 25 uczniów - 5 z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach oraz 20 z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli z klas technikum o specjalnościach: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner.

Staże miały charakter stacjonarny – były realizowane w przedsiębiorstwach na terenie powiatu lubelskiego. W okresie od 22.01.2018 r. do 12.02.2018 r. każdy z uczniów odbył 150 godzin stażu zawodowego tj. po 8 godzin dziennie przez 19 dni roboczych, realizując w tym czasie program kształcenia zawodowego opracowany na potrzeby danego ucznia i przyjmującego na staż przedsiębiorstwa.

Dzięki nawiązaniu współpracy z Hotelem KORONA w Zemborzycach Tereszyńskich, Hotelami HAMPTON by HILTON, PIANO i MERCURE w Lublinie oraz firmą VENDI SERVIS Sp. z o.o. gotującą dla DSK w Lublinie, uczniowie naszych szkół mieli możliwość nabycia doświadczenia w wykonywaniu zadań praktycznych związanych z danym zawodem.

Głównym celem stażu było umożliwienie uczniom zdobycia doświadczenia związanego z wykorzystaniem swoich umiejętności przy obsłudze w przedsiębiorstwach branży gastronomicznej i hotelarskiej. Zadania realizowane przez uczniów dotyczyły całego procesu produkcji oraz dystrybucji prowadzonymi w danej firmie. Celem stażu zawodowego było również sprawdzenie i wykorzystanie umiejętności merytorycznych zdobytych w tracie nauki.

Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o odbyciu stażu zawodowego.

Mamy nadzieje, że uczestnictwo w stażach zawodowych przyczyni się do ułatwienia ich uczestnikom zaistnienia na rynku pracy po zakończeniu nauki szkolnej.

Powrót