Jesteś tutaj: Strona główna » Powiat » Edukacja-2
Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo specjalne
Szkolnictwo specjalne

Edukacja

 
Zadaniem powiatu jest zakładanie i prowadzenie szkół specjalnych: podstawowych, gimnazjów i przysposabiających do pracy, szkół ponadgimnazjalnych (trzyletnich liceów ogólnokształcących, trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, czteroletnich techników, liceów ogólnokształcących dla dorosłych i szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych), szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, a także młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej (pałaców młodzieży, młodzieżowych domów kultury itp.) i innych placówek oświatowo-wychowawczych.
 
W chwili obecnej Powiat Lubelski jest organem prowadzącym dla 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 1 zespołu szkół specjalnych, 2 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i 3 poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Edukacja

Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne
bazuka
Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego