Aktualnosci - Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim

Zdjęcie Artykułu

Prawo jazdy kat. B+E

12-01-2018

„Kurs prawa jazdy kat B+E” dla dwóch pierwszych grup odbył się w terminie 30.10.2017 r. - 10.01.2018 r.

Jego celem była poprawa bezpieczeństwa drogowego dokonywana przez podniesienie poziomu stosowania przez kierowców przepisów dotyczących transportu, ruchu drogowego i warunków pracy w połączeniu z racjonalnym i bezpiecznym prowadzeniem pojazdu oraz troską o ochronę środowiska.

Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej. Tematyka części teoretycznej zawierała m.in. zasady i ograniczenia dotyczące uprawnień wynikających z posiadania prawa jazdy kategorii B oraz prawa jazdy kategorii B+E, zasady poruszania się po drodze pojazdu samochodowego z przyczepą, przewożenie towarów - załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku, szczególne znaki, ograniczenia i nakazy dotyczące pojazdów z przyczepą, dokumentację pojazdu i przyczepy, kontrolę drogowa, błędy najczęściej popełniane podczas jazdy z przyczepą.

Program szkolenia praktycznego to m.in.: przygotowanie przyczepy do jazdy, sprzęganie i rozprzęganie pojazdu z przyczepą, obsługa świateł, ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem na placu manewrowym, jazda w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości), plac manewrowy oraz trasy egzaminacyjne - przygotowanie do egzaminu, egzamin wewnętrzny.

Udział w kursie w profesjonalny sposób przygotował uczniów do egzaminu państwowego, po zdaniu którego zdobędą uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym o dmc nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu lub motocykla), z przyczepą o dmc nie przekraczającej rzeczywistej masy własnej pojazdu ciągnącego oraz traktorem z przyczepą lub przyczepami.

Powrót