Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Lublinie

11-12-2013

w dniu 18 grudnia 2013 r. (godz. 11:00)

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

 • prezentacja prognozy finansowej;
 • opinia RIO;
 • opinie i wnioski komisji rady;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2014.

 • prezentacja budżetu;
 • opinia RIO;
 • opinie i wnioski komisji rady.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2013.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 1. Wnioski i oświadczenia radnych.

 2. Sprawy bieżące.

 3. Zamknięcie sesji.   

Powrót