Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad VI sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

22-03-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.03.2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się VI sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o  stanie bezpieczeństwa sanitarnego  na terenie  Powiatu Lubelskiego za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie oraz informacja o stanie porządku i  bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2018.
 7. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o  stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2018.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie za 2018 rok.
 10. Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Niedrzwicy Dużej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I Stopnia w Niedrzwicy Dużej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Niemcach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Bychawie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Opiekunek Środowiskowych dla Dorosłych w Pszczelej Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Turystyki Wiejskiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Informatycznej dla Dorosłych w Pszczelej Woli wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 26.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Kelnerskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Organizacji Reklamy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 30. Interpelacje i zapytania radnych.
 31. Wnioski i oświadczenia radnych.
 32. Sprawy bieżące.
 33. Zamknięcie sesji. 
Powrót