Aktualności - Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim

Zdjęcie Artykułu

Szkolenia z zakresu Kompetencji Cyfrowych TIK

17-10-2017

W dniach 7 i 8 października oraz 14 i 15 października 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie odbyły się szkolenia realizowane w ramach projektu ,,Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” z zakresu Kompetencji Cyfrowych TIK prowadzone przez Lechaa Consulting sp. Z o. o. W zajęciach uczestniczyło dziesięciu nauczycieli z pięciu szkół objętych ww. projektem. Szkoły uczestniczące w projekcie to: ZSZ Nr 1 w Bychawie, ZS im M. Kopernika w Bełżycach, ZSR CKPW w Pszczelej Woli i ZSTR w Piotrowicach, ZSP w Niemcach. Szkolenie prowadził Pan Marcin Socha. Zaproponował i omówił ciekawe metody pracy z uczniami z wykorzystaniem nowych urządzeń multimedialnych w prowadzeniu zajęć.

Powrót