Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21-11-2017

Dzień Pracownika Socjalnego to święto wszystkich pracowników służb społecznych, którzy mają za zadanie wspieranie osób samotnych, wykluczonych społecznie, będących w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej, w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia podstawowych potrzeb umożliwiających życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

W tym szczególnym dniu składam wyrazy uznania i podziękowania kierownikom oraz pracownikom placówek pomocy społecznej z terenu powiatu lubelskiego za trud i serce wkładane w realizację działań na rzecz osób potrzebujących pomocy. Wasza codzienna praca i umiejętność wychodzenia naprzeciw problemom społecznym charakterystycznym dla współczesnego, dynamicznie zmieniającego się świata i odpowiedniego na nie reagowania jest godna najwyższego podziwu.

Życzę Państwu, aby pełnienie tej ważnej społecznie funkcji było źródłem satysfakcji, a Wasza ciężka praca budziła szacunek społeczności lokalnej i wdzięczność tych, którzy doświadczają jej pozytywnych efektów. Życzę pomyślności w realizacji planów zawodowych i osobistych oraz wytrwałości, życzliwej atmosfery i optymizmu w zmaganiach z codziennością. Niech Państwa wysiłki zawsze wieńczy uśmiech malujący się na twarzach podopiecznych będący najwspanialszą nagrodą za pracę w służbie drugiemu człowiekowi.

 

Starosta Lubelski Paweł Pikula

Powrót