Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zmiana dyrektora DPS w Matczynie

02-02-2012

Eliza Pielacha jest nowym dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Była jedną z dwóch kandydatek, które zgłosiły się do konkursu, ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Powiat jest organem prowadzącym dla placówki.

Eliza Pielacha od dwudziestu lat pracuje w instytucjach pomocy społecznej i zdaniem członków komisji konkursowej ma odpowiednie przygotowanie do pracy na stanowisku dyrektora DPS. Wykazała się odpowiednią wiedzą na temat rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także finansów publicznych, prawa pracy, zamówień publicznych, i ustawy o samorządzie powiatowym.

Eliza Pielacha ukończyła socjologię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz studia podyplomowe i licencjanckie z organizacji pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy socjalnej. Ostatnio pracowała w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie. Wcześniej była zatrudniona m.in. w: Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Środowiskowym Domu Samopomocy i Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie. Przez ponad pięc lat była też wiceprezesem Bychawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Eliza Pielacha zastąpiła Marię Tarczyńską, która była dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Matczynie przez ponad 20 lat, a obecnie przeszła na emeryturę.
Powrót