Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Powiatu wybrał organizację pozarządową do prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 r.

13-12-2018

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” z siedzibą w Lublinie została wybrana do prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu lubelskiego.

11 grudnia podczas posiedzenia Zarządu Powiatu został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia 3 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu lubelskiego w 2019 roku. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” z siedzibą w Lublinie najlepiej spełniła warunki formalne i kryteria merytoryczne konkursu. 

Powrót