Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Powiatu w Lublinie otrzymał absolutorium

12-06-2015

W dniu dzisiejszym, na IX sesji Rady Powiatu w Lublinie, radni udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014. Udzielenie absolutorium oznacza przede wszystkim stwierdzenie prawidłowości działania w zakresie finansowym.

W 2014 roku samorząd pozyskał ponad 25 milionów złotych ze środków zewnętrznych, które w znacznej części zostały wykorzystane na zadania drogowe. Przebudowano m.in. ciąg dróg Jastków - Sieprawice - Tomaszowice i Bogucin - Sługocin – Sieprawki, na który to cel pozyskano dofinansowanie z Narodowego Programu Dróg Lokalnych. Łączna długość tras, położonych na terenie gmin Jastków i Garbów, to ponad 10 kilometrów. Wszystko kosztowało niespełna 4,5 miliona złotych. Połowę kosztów samorząd powiatowy otrzymał z budżetu państwa, natomiast resztę zapewnił razem z gminami, na których terenie znajdują się wspomniane odcinki dróg.

Ponadto, razem w gminami, przebudowano most na rzece Chodelce wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Borzechów oraz wyremontowano drogę Sobianowice - Pliszczyn.

Także w 2014 roku rozpoczęła się długo oczekiwana rozbudowa prawie 7-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Lublin - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński. To jeden z ostatnich projektów, współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego jeszcze na lata 2007 - 2013. Koszt inwestycji to ponad 17 milionów złotych, z czego 14,5 miliona będą stanowić środki unijne.

Poza drogami, gruntowną modernizację przeszedł Dom Pomocy Społecznej w Matczynie, który teraz jest lepiej przygotowany do prowadzenia terapii i organizowania opieki dla osób niepełnosprawnych. Wsparcie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozwoliło m.in. na remont części budynku, oddanej do użytku w latach 90-tych ubiegłego wieku, przebudowę pomieszczeń służących mieszkańcom oraz zakup nowoczesnego sprzętu do terapii. Budynek DPS ostał docieplony, ma nowe okna, nowe pokoje w zaadaptowanych pomieszczeniach, a także wyremontowane oddziały. Zmodernizowano łazienki w poszczególnych oddziałach, w pomieszczeniach zaadaptowanych po pralni urządzono zaplecze rekreacyjno-sportowe ze ścianką wspinaczkową i siłownią, pracownię komputerową oraz miejsce okolicznościowych spotkań i uroczystości, które do niedawna odbywały się na korytarzu. Jest też nowa winda do transportu osób niepełnosprawnych, którą można jednocześnie transportować nawet około 20 osób. Pieniądze zostały również wykorzystane na szkolenia i studia podyplomowe dla personelu. Wszystko kosztowało to ponad 2 miliony 400 tysięcy złotych, z czego 85 procent pochodzi ze Szwajcarii, a reszta to środki z PFRON.

Powrót