Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Powiatu w Lublinie informuje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji na realizację zadań publicznych Powiatu Lubelskiego z zakresu kultury oraz sportu w 2019 roku zgodnie z UCHWAŁĄ Nr 38/2019 ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE z dnia 24 stycznia 2019 r.

25-01-2019

W dniu 15 stycznia 2019 r., w Starostwie Powiatowym w Lublinie, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej ds. opiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2019 r.

 
W dniu 13 grudnia 2018 r. została podjęta uchwała nr 10/2018 Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury i sportu w 2019 roku.
 
Zgodnie ww. uchwałą Zarząd Powiatu w Lublinie na realizację zadań publicznych przeznaczył dotację w wysokości:
1) zadania z zakresu kultury – 30 000 PLN
2) zadania z zakresu sportu – 40 000 PLN, w tym:
    a) imprezy sportowe i rekreacyjne – 17 000 PLN,
    b) współzawodnictwo szkół i aktywizacja środowisk młodzieżowych w zakresie sportu – 23 000 PLN.
 
W wyznaczonym terminie na konkurs wpłynęło 21 ofert, w tym:
- 15 ofert – na zadania z zakresu kultury,
- 6 ofert – na zadania z zakresu sportu.
 
Podmioty, które złożyły oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury:
 1. Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS – 1 oferta.
 2. Fundacja Nowoczesny Konin – 2 oferty.
 3. Stowarzyszenie aktywnych kobiet Gminy Strzyżewice „Ale Babki”  – 1 oferta.
 4. Towarzystwo Przyjaciół Teatru w Bełżycach – 3 oferty.
 5. Stowarzyszenie Artystyczne Gmina Głusk Ćmiłów – 1 oferta.
 6. Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań Radawczyk Drugi – 1 oferta.
 7. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Ponad Podziałami” z Bystrzycy  – 1 oferta.
 8. Strzyżewickie Towarzystwo Regionalne – 1 oferta.
 9. Stowarzyszenie Niezłomna Polska – DOBRE SŁOWO z Poniatowej– 2 oferta.
 10. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski  w Załuczu „Daszek” – 1 oferta.
 11. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji Społecznej Sukces – 1 oferta.
Podmioty, które złożyły oferty realizacji zadania publicznego z zakresu sportu:
 
Imprezy sportowe i rekreacyjne
1.  Gminny Ludowy Klub sportowy POM – ISKRA – 1 oferta.
2.  Uczniowski Klub sportowy Football Academy Lublin – 1 oferta.
3.  Lubartowskie Towarzystwo Przyjaciół sportu – 1 oferta.
 
Współzawodnictwo szkół i aktywacja środowisk młodzieżowych
1.    Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Bystrzyca Stara, 23-107 Strzyżewice – 3 oferty
 
Zarząd Powiatu w Lublinie na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 r. zatwierdził przyznane dotacje na realizację zadań publicznych Powiatu Lubelskiego z zakresu kultury oraz sportu w 2019 roku UCHWAŁĄ Nr 38/2019 ZARZĄDU. Informacja w załączeniu.
 
Załączniki:
Lista podmiotów, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych Powiatu Lubelskiego z zakresu kultury oraz sportu w 2019 roku [doc, 16,8 kb]
Powrót