Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na konsultacje ws. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego

19-09-2018

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.

 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:
1)      nazwa i adres,
2)      dane rejestrowe,
3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
 
Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,
2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, p.220
 
Uwagi i opinie można przesyłać do dnia 2 października 2018 r.    
 
Dokumenty do pobrania:
Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego
Uzasadnienie do uchwały
Załącznik Nr 1 stanowiący wykaz wszystkich aptek funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego
Załącznik Nr 2 stanowiący wykaz dyżurów aptek na ternie Gminy Bychawa
Załącznik Nr 3 stanowiący wykaz dyżurów aptek na terenie gminy Bełżyce
Powrót