Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie na konsultacje ws. określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego w 2019 r.

07-03-2019

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) działające na terenie Powiatu Lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

1)      nazwa i adres,

2)      dane rejestrowe,

3)      osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,

4)      imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1) zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,

2) zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, p.220.

 

Uwagi i opinie można przesyłać do dnia  20 marca 2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego 

Załącznik Nr 1 stanowiący wykaz wszystkich aptek funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego

Załącznik Nr 2 stanowiący wykaz dyżurów aptek na ternie gminy Bychawa 

Załącznik Nr 3 stanowiący wykaz dyżurów aptek na terenie gminy Bełżyce

Powrót