Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

03-06-2015

Zarząd Powiatu w Lublinie na podstawie uchwały Nr XLVIII/434/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającego uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

  • nazwa i adres,
  • dane rejestrowe,
  • osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. Zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: m.toporowska@powiat.lublin.pl,
  2. Zgłaszania uwag i opinii na piśmie, które mogą być składane osobiście w Wydziale Edukacji, Ochrony Zdrowia i Kultury, p.217.

 Uwagi i opinie można przesyłać od dnia 3 czerwca 2015 r. do dnia 15 czerwca 2015 r.

 Dokumenty do pobrania:

Projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniający uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.

Wykaz aptek ogólnodostępnych, funkcjonujących na terenie powiatu lubelskiego.

Powrót