Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne

28-11-2016

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2016 roku o godz. 10.00, w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa) odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Spotkanie będzie obejmować swoim zakresem problematykę zasad rozliczania dotacji i sprawozdań z realizacji zadań publicznych dofinansowanych ze środków P FIO 2016. Udział w nim zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres: lsikora@lublin.uw.gov.pl. W kwestiach organizacyjnych proszę o kontakt pod numerem telefonu: 695-466-774.

 PROGRAM

Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie , ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

1 grudnia 2016 roku, godz. 10.00

godz. 10.00 - 10.15 Rejestracja uczestników

godz. 10.15 - 10.20 Powitanie i otwarcie spotkania

godz. 10.20 - 11.10 Rozliczenie zadan publicznych w świetle regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

godz. 11.10 - 11.25 Przerwa

godz. 11.25 - 12.15 Prawidłowe sporządzanie sprawozdan z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

godz. 13.00 - 13.30 Podsumowanie i zakończenie

 

Powrót