Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zapraszamy do zgłaszania uwag

23-06-2016

Zarząd Powiatu w Lublinie serdecznie zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) działające na terenie powiatu lubelskiego do zgłaszania uwag, opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie nadania Statutu  następującym jednostkom:

Szczegółowe informacje dotyćzace zgłaszania uwag, opinni i wniosków dotycżacych poszczególnych jednostek odnaleźć mozna w z akładce "Elektroniczna Tablica Ogłoszeń" - kliknij aby przejść.

Powrót