Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Zajęcia pełne uśmiechu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie

29-01-2020

W tym roku Ferie zimowe w Poradni mimo braku śniegu za oknem okazały się ciekawą propozycją dla grupy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy nie tylko odpoczywali od szkolnych obowiązków, ale przede wszystkim kreatywnie spędzali czas w grupie nowych rówieśników. W zajęciach wzięły udział dzieci w wieku od 4 do 7 roku życia z terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie.

 
Zajęcia prowadziły: Iwona Zaręba – logopeda oraz Magdalena Gąbka – pedagog. Spotkania w grupie miały na celu nie tylko dobrą zabawę, ale także rozwijanie wielu talentów: plastycznych, aktorskich, a także doskonalenie umiejętności społecznych i odkrywanie atrakcyjnych sposobów spędzania czasu wolnego. Był czas na naukę piosenek i wierszyków, ale także na wykonanie laurki dla babci i dziadka z okazji ich święta. W programie znalazły się liczne gry, konkursy i zabawy integracyjne, jak również zabawy ruchowe i ćwiczenia relaksacyjne. Wśród dzieci nawiązały się nowe przyjaźnie, a dzieci  z radością przyznały, że z ochotą wezmą udział w następnej edycji takich zajęć.
 
Z zajęć organizowanych na terenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Bychawie skorzystały dzieci z gmin Bychawa, Strzyżewice, Wysokie i Krzczonów.
 
Czas zimowego wypoczynku został wykorzystany nie tylko na zabawę. Poprzez różnego rodzaju aktywności, dzieci ćwiczyły słuch fonematyczny, rozwijały pamięć słuchową, orientację przestrzenną i kierunkową, sprawność manualną i grafomotoryczną oraz koncentrację i uwagę. Dodatkowo poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i zabawy logopedyczne dzieci usprawniały narządy artykulacyjne, rozwijały i wzbogacały słownik. Zastosowano elementy logorytmiki, terapii ręki, elementy metody Knillów oraz różnego rodzaju gry i zabawy dydaktyczne.
 
Zabawy ruchowe były świetnym ćwiczeniem w zakresie motoryki dużej. Ponieważ zajęcia odbywały się w grupie zróżnicowanej wiekowo, dzieci uczyły się współpracy, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności. Celem zajęć było przede wszystkim umożliwienie dzieciom odkrywania własnych mocnych stron, talentów, doskonalenia umiejętności społecznych, poznania nowych przyjaciół, rozwijania twórczości i kreatywności. Dodatkowo pojawił się element pozytywnej rywalizacji podczas gier planszowych i zabaw ruchowych. Zajęcia zostały pozytywnie ocenione przez rodziców. Uznano, że były bardzo interesujące i atrakcyjne dla dzieci. Pozwoliły  nie tylko przyjemnie spędzić czas, ale również umożliwiły nabycie nowych umiejętności i doświadczeń. Na zakończenie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i gadżety.
Powrót