Aktualności

Zdjęcie Artykułu

XXI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Powiatu Lubelskiego

15-05-2019

W sobotę 11 maja w Centrum Administracyjnym Domu Dziecka w Przybysławicach odbył się XXI Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Powiatu Lubelskiego.

Turniej przeznaczony był dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Przeprowadzony został w pięciu kategoriach:

I  kategoria: dziewczęta

II kategoria: chłopcy - szkoła podstawowa

III kategoria : chłopcy - gimnazjum

IV kategoria: chłopcy starsi - szkoła ponadgimnazjalna

V kategoria: kadra

Każda z placówek uczestnicząca w turnieju mogła wystawić jednego zawodnika/zawodniczkę w poszczególnej kategorii wiekowej. W każdej z kategorii został rozegrany turniej indywidualny systemem każdy z każdym do dwóch zwycięskich setów. Zawody przeprowadzone były zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego, wydanymi przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Na wynik drużynowy składała się suma punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników z danej placówki. Wyniki kadry nie były brane  pod uwagę w klasyfikacji drużynowej.               

W XXI Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Starosty Lubelskiego udział wzięły dzieci i młodzież z:

- Domu Dziecka Pogodny Dom w Lublinie,

- Domu Dziecka w Kraśniku,

- Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Janowie Podlaskim,

- Domu Dziecka Szelburg-Zarębiny w Lublinie,

- Domów Dziecka w Przybysławicach.

Puchar Starosty Lubelskiego zdobyli reprezentanci Domu Dziecka „Dworek” w Przybysławicach. II miejsce zajęła reprezentacja Domu Dziecka w Kraśniku, a III zawodnicy z Domu Dziecka Szelburg-Zarębiny w Lublinie. Dyplomy i puchary dla zwycięskich zawodników i drużyn wręczył Członek Zarządu Powiatu w Lublinie Grzegorz Kozioł.

Organizatorami Turnieju były Dom Dziecka "Dworek" w Przybysławicach i Dom Dziecka "Nowy Dom" w Przybysławicach. W przeprowadzeniu Turnieju brali udział żołnierze ze Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Celem turnieju była popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, aktywne spędzanie czasu wolnegointegracja dzieci  z różnych placówek wychowawczychukazywanie i utrwalanie pozytywnych wzorców - wychowanie w trzeźwości poprzez sport i rekreację ruchową, propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

 

Powrót