Aktualności

Zdjęcie Artykułu

XX Walne Zebranie Członków LGD

18-02-2015

We wtorek 17 lutego odbyło się XX Walne Zebranie Członków Lubelskiej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina”. Głównym elementem spotkania było podsumowanie dotyczące stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD, omówienie głównych kierunków działania i pozyskiwania funduszy na przyszłe lata.

W pierwszej kolejności Artur Płaza Wiceprezes Zarządu LGD podsumował sześcioletnią działalność stowarzyszenia. Szczegółowo przedstawił ilość rozdysponowanych środków, podkreślając przy tym, że ostateczne rozliczenia planowane są na koniec marca. Uczestnicy zebrania mieli również możliwość zapoznania się z raportem z badania „Analiza potencjału partnerstwa Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina"" oraz założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ponadto ustalone zostały składy zespołów roboczych do spraw prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Obszaru LGD „Kraina wokół Lublina" na lata 2015-2020.

Powrót