Aktualności

Zdjęcie Artykułu

XX sesja Rady Powiatu w Lublinie

18-04-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 21.04.2016 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XX sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji Rady Powiatu w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lubelskiego w latach 2016 – 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie sesji.   
Powrót