Aktualności

Zdjęcie Artykułu

XLIX sesja Rady Powiatu w Lublinie

30-10-2014

Porządek obrad XLIX sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 5 listopada 2014 r. (godz. 13:00)

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
 9. Powiatu Lubelskiego.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wnioski i oświadczenia radnych.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Zamknięcie sesji.
Powrót