Aktualności

Zdjęcie Artykułu

X sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji

22-06-2015

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.06.2015 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się X sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 w Lublinie, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bełżycach i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bychawie
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 290/3 o pow. 0,0112 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Jabłonna Majątek jednostka ewidencyjna Jabłonna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIV/2012 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Lubelskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Lubelski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Lubelskiego.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie sesji.   
Powrót