Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wyniki konkursu - Najpiękniejszej Posesji Powiatu Lubelskiego 2014

02-09-2014

Konkurs o tytuł „Najpiękniejszej Posesji Powiatu Lubelskiego”, organizowany jest od kilku lat. Celem Konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Powiatu Lubelskiego, zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańcom oraz propagowanie działań proekologicznych.

 
Konkurs, do którego zakwalifikowało się 14 zgłoszonych posesji, przebiegał w dwóch kategoriach: zagroda wiejska (gospodarstwo rolne) oraz zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.
 
W tym roku zwyciężyli:
 
w kategorii - „zagroda wiejska”
I - miejsce zajęła posesja Pani Marii Niedźwiedź położona w m. Żabia Wola gm Strzyżewice,
II -miejsce zajęła posesja Pani Anny Poleszak, położona w m. Babin, gm Bełżyce.
III - miejsce zajęła posesja Pana Wojciecha Drozd położona w m. Krasienin Kolonia,
gm Niemce
 
w kategorii zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna:
I- miejsce zajęła posesja Pani Jolanty Bocian położona w m. Ciecierzyn, gm. Niemce.
II - miejsce zajęła posesja Pani Marty Skarżyckiej położona w m. Niedrzwica Duża,
(gm. Niedrzwica Duża)
III - miejsce zajęła posesja Pani Beaty Chołżyńskiej położona m. Garbów (gm. Garbów)
 
 
Nagrody w konkursie ufundował Powiat Lubelski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Nagrodzeni swoje bony realizować mogą w sklepie MIGROLA NA KOZUBSZCZYZNIE.
 
 
Powrót