Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Wspólne projekty powiatowe do nowego RPO

11-10-2013

10 października br. w Kraśniku odbył się Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego. Podczas posiedzenia w Kraśniku omówiono dwie bardzo ważne inicjatywy, które mogą zapewnić wszystkim lubelskim samorządom powiatowym duże środki na inwestycje drogowe oraz modernizację i współpracę sieci szpitali powiatowych w ramach nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Propozycja inwestycji drogowych będzie podobna do "megaprojektu" drogowego, który samorządy powiatowe zrealizowały w obecnej perspektywie finansowej. Różnica ma polegać na tym, że wezmą w nim udział wszystkie powiaty ziemskie, a nie 16 jak to było poprzednim razem - mówi Starosta Lubelski Paweł Pikula. Za pieniądze z Unii Europejskiej samorządy chcą zmodernizować najważniejsze trasy, które będą spójne za zamiarami inwestycyjnymi samorządu wojewódzkiego. - Razem chcemy usprawnić układ komunikacyjny, by maksymalnie zwiększyć dostępność do transeuropejskich korytarzy, czyli w naszym przypadku do dróg S 12 i S 17 - dodaje Paweł Pikula. Szacuje się, że wszystkie inwestycje mogą kosztować około 300 milionów złotych.
Druga wspólna inicjatywa wykorzystania funduszy unijnych, czyli projekt to stworzenie zintegrowanej sieci szpitali powiatowych zapewniających optymalizację usług świadczonych pacjentom, ściśle ze sobą współpracujących, zapewniających specjalistyczną opiekę na wysokim poziomie, ze sprawnym systemem wymiany informacji o dostępnych usługach oraz jednolitymi standardami świadczeń.
Liderem obu wspólnych projektów będzie Starosta Lubelski Paweł Pikula stojący na czele Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego. To właśnie powiat lubelski pilotował zakończony sukcesem projekt drogowy realizowany w latach 2010 – 2011.
 
Od lewej: Zenon Rodzik - Starosta Opolski, Andrzej Maj - Starosta Kraśnicki, Paweł Pikula - Starosta Lubelski
Fot. Daniel Niedziałek, Starostwo Powiatowe w Kraśniku.
Powrót