Aktualności

Zdjęcie Artykułu

"VI Artystyczna Jesień w Załuczu" za nami

23-10-2018

Przeglądy twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich pełnosprawnych rówieśników pod nazwą „Artystyczna Jesień w Załuczu” mają już sześcioletnią tradycję. W środę 17 października goście Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski "Daszek" spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.

 
Kilkanaście prezentacji teatralnych i wokalnych przygotowali artyści ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z Bystrzycy i Olbięcina, Zespołu Szkół Specjalnych działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie, Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Matczynie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie, Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach, Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Fundację „Między Nami” w Krężnicy Jarej oraz uczniowie ze szkół podstawowych w Kiełczewicach, Krzczonowie, Niedrzwicy Dużej i Strzeszkowicach.
 
W występach teatralnych, wokalnych oraz konkursie plastycznym o tematyce jesiennej wzięło udział ponad 100 artystów. Zaprezentowali oni bardzo wysoki poziom artystyczny. W konkursie plastycznym jurorzy oceniali prace wykonane różnymi technikami, w tym na przykład drzewo wyklejone z rodzynek i kaszy, natomiast aktorzy zachwycali widownię m.in. znakomitymi strojami i scenografią. Niespodzianką dla organizatorów i gości był występ grupy teatralnej złożonej z pracowników Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie. W brawurowej inscenizacji „Rzepki” Juliana Tuwima wystąpiła m.in. Naczelnik Wydziału Beata Janiszewska-Brudzisz, a w rolę lektora wcielił się… Starosta Lubelski Paweł Pikula.
 
Zmagania artystów podziwiało wielu znakomitych gości, w tym Paweł Pikula - Starosta Lubelski, Adam Kuna - Wójt Gminy Niedrzwica Duża, Beata Janiszewska-Brudzisz - Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie, ks. prał. Jan Kiełbasa, ks. prob. Marek Hawrylak, Bożena Filipek - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy, Elżbieta Kaszlikowska - Dyrektor Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, Andrzej Pastuszak - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej, Jolanta Mysłowska - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie, pracownicy Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie, Aneta Łońska - Dyrektor PCPR w Lublinie, Wioletta Błaziak - Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie oraz gospodarze przeglądu tj. Justyna Gutek - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu i Izabela Mazurek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.
 
Uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Szósty przegląd twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich pełnosprawnych rówieśników wsparł finansowo Powiat Lubelski.
 
Powrót