Aktualności

Zdjęcie Artykułu

To już siódma Artystyczna Jesień w Załuczu

24-10-2019

Za nami siódma Artystyczna Jesień w Załuczu. Ta cykliczna uroczystość, odbywająca się od 2013 roku, na stałe zagościła w kalendarzu uroczystości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu.

Dzięki dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Lublinie, gościnności Gminnego Ośrodka Kultury, Sporu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej oraz zaangażowaniu dużej grupy nauczycieli, opiekunów osób niepełnosprawnych oraz ich pełnosprawnych rówieśników, podczas przeglądu można podziwiać niesamowite występy teatralne, wokalne oraz oglądać przepiękne prace plastyczne o tematyce jesiennej.

W tym roku mieliśmy przyjemność oglądania rekordowej ilości wtstępów. Wystąpiło 14 grup, 120 uczestników, a na wystawie prac plastycznych mozna było podziwiać kilkadziesiąt dzieł sztuki o tematyce jesiennej. Dzieci  miały również okazję uczestniczyć w warsztatach rękodzieła zorganizowanych przez Panią Małgorzatę Olechowską - Kierownik LGD “Kraina wokół Lublina”.

W występach teatralnych i wokalnych wzięli udział: uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej, Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie, Publicznej Szkoły Podstawowej  im. Orła Białego w Kiełczewicach Górnych, Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Kościelnej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu, Szkoły Podstawowej w Strzeszkowicach Dużych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie, Szkoły Podstawowej w Mariance, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy oraz Szkoły Podstawowej w Sobieszczanach.

Wystąpił również zespół teatralny “Wrzosy” z Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach, zespół “Świtezianka” z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Matczynie oraz zespół muzyczny”Diament” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie. Z pięknymi pracami plastycznymi przyjechali do nas uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Krężnicy Jarej.

Podczas tegorocznego przeglądu swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Andrzej Chrząstowski- Wicestarosta Lubelski, Pan Zbigniew Bernat- Członek Zarządu Powiatu w Lublinie, Pani Katarzyna Nowosad- Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, Pani Anna Matraszek- Furtak-Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych, Pan Jacek Figarski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Pani Aneta Hałabis - Przewodnicząvca Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Ksiądz Kanonik Marek Hawrylak z Niedrzwicy Dużej, Pani Beata Bojarczuk - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 w Lublinie, Pani Jolant Mysłowska - Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krzczonowie, Pani Agnieszka Kośkiewicz - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bychawie, Pani Urszula Zielińska - Dyrektor Dziennego Ośrodka Wsparcia w Matczynie, Pani Agnieszka Skubik - Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełżycach, Pani Renata Rejnowska - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Matczynie.

Artystyczna Jesień jest doskonałą okazją do zintegrowania osób niepełnosprawnych i ich pełnosprawnych rówieśników, zaistnienia na scenie i utwierdzenia społeczeństwa w przekonaniu, że mimo ograniczeń,  jesteśmy w stanie pokonywać bariery.

Dziękujemy i zapraszamy za rok!

 

Źródło: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Załuczu

 

Powrót