Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Szkoły Specjalne i Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Powiecie Lubelskim

18-05-2020

Szkolnictwo specjalne jest bardzo ważnym ogniwem w systemie oświaty oraz zajmuje istotne miejsce wśród współczesnych form kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Powiat Lubelski jest organem prowadzącym dla następujących placówek:

  • Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Matczynie,
  • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Bystrzycy i Załuczu 
  • Trzech Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Bełżycach, Bychawie i Nr 7 w Lublinie. 

Powiat Lubelski w kompleksowy sposób organizuje edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w oparciu o tradycję oraz to co najlepsze we współczesnej pedagogice specjalnej. To miejsca, w których dzieci i młodzież czują się bardzo dobrze, odnoszę sukcesy, uczą się, rozwijają i nawiązują serdeczne przyjaźnie. Nasze placówki zapewniają różnorodne rozwiązania w obszarze edukacji, terapii, opieki i wychowania uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także wspierają ich rodziny.

Oferta szkół specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Powiat Lubelski znajduje się na stronie www.powiat.lublin.pl oraz na poszczególnych stronach internetowych placówek, a także w broszurze dostępnej poniżej:

Broszura informacyjna - oferta Szkół Specjalnych w Powiecie Lubelskim [plik:PDF, rozmiar: 2,94MB]

Powrót