Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Szkolenie obronne

06-12-2016

W dniu 2 grudnia 2016 roku Starosta Lubelski zorganizował szkolenie obronne, którego uczestnikami była Kadra Kierownicza Starostwa Powiatowego w Lublinie (Zarząd Powiatu w Lublinie, Naczelnicy Wydziałów oraz Ich Zastępcy), Organy powiatowej administracji zespolonej i niezespolonej, Kadra Kierownicza jednostek podległych i nadzorowanych przez Starostę Lubelskiego. Szkolenie odbyło się w Ośrodku „Malibu” w Krężnicy Jarej (gm. Niedrzwica Duża).

Głównym celem szkolenia było podniesienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych administracji publicznej szczebla powiatowego w zakresie funkcjonowania w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.  W części teoretycznej szkolenia  omówiono obowiązujące akty prawne określające przedsięwzięcia wykonywane po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, zasady ochrony informacji niejawnych w urzędzie, dokumentację z zakresu planowania operacyjnego mającą na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania administracji publicznej. W swoim wystąpieniu, Pan płk dr Sławomir Olearczyk zaprezentował zagadnienia z zakresu organizacji Stanowiska Kierowania Starosty Lubelskiego oraz zadań realizowanych przez osoby funkcyjne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Część praktyczna szkolenia obejmowała ćwiczenia grupowe, podczas których uczestniczy doskonalili zasady opracowania procedur realizacji zadań operacyjnych oraz współpracę organizacyjną w obszarze wykonywania przedsięwzięć wynikających z dokumentacji planistycznej.  Szkolenie zakończyło się wręczeniem zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz udziałem w uroczystym obiedzie.

 Za organizację i merytoryczny obszar szkolenia odpowiedzialny był Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych oraz Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lublinie.

Powrót