Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Szkolenie obronne Starosty Lubelskiego

27-11-2019

25 listopada Starosta Lubelski zorganizował szkolenie obronne, którego głównym celem było podniesienie wiedzy administracji publicznej szczebla powiatowego z zakresu planowania operacyjnego, zagrożeń pojawiających się w cyberprzestrzeni, systemu wsparcia przez państwo gospodarza (HNS).

Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień zaprezentował zasady doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej. Szkolenie pokazało jak istotne są przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę umiejętności sprawnej realizacji zadań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 
Uczestnikami szkolenia byli Członkowie Zarządu Powiatu w Lublinie, Sekretarz Powiatu, Zastępca Skarbnika, Naczelnicy Wydziałów, Wójtowie i Burmistrzowie z terenu powiatu lubelskiego, pracownicy urzędów gmin i urzędów miejskich z terenu powiatu lubelskiego, przedstawiciele administracji zespolonej i niezespolonej, przedstawiciele jednostek podległych i nadzorowanych, osoby zaangażowane do udziału w Akcji Kurierskiej.
 
Za organizację i merytoryczny obszar szkolenia odpowiedzialny był Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
Powrót