Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Szkolenie obronne 2018

28-12-2018

Szkolenie obronne jest ważnym elementem działalności administracji samorządowej. Przygotowuje do odpowiedniego wykonywania zadań operacyjnych realizowanych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa. W tym roku takie szkolenia odbyły się 6 i 19 grudnia.

W dniu 6 grudnia 2018 roku Starosta Lubelski zorganizował wyjazdowe szkolenie obronne w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli. W szkoleniu udział wzięły 54 osoby. Uczestnikami szkolenia obronnego była Kadra Kierownicza Starostwa Powiatowego w Lublinie, przedstawiciele urzędów miejskich i urzędów gmin z terenu Powiatu Lubelskiego, przedstawiciele powiatowej administracji zespolonej i niezespolonej, przedstawiciele jednostek podległych i nadzorowanych przez Starostę Lubelskiego, osoby prowadzące sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Lublinie, obsada Stałego Dyżuru Starosty Lubelskiego.
 
Natomiast w dniu 19 grudnia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się szkolenie mające na celu doskonalenie umiejętności związanych z uruchomieniem, przebiegiem i zakończeniem Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie Powiatu Lubelskiego. Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Lublinie zaprezentował uczestnikom szkolenia zadania organów administracji publicznej wynikające z organizacji i funkcjonowania Akcji Kurierskiej. W szkoleniu uczestniczyło 13 przedstawicieli Starostwa Powiatowego (w tym Kierujący Akcją Kurierską), którzy są czynnie zaangażowani w realizację przedsięwzięć określonych w „Planie Akcji Kurierskiej Powiatu Lubelskiego”.
 
Szkolenie obronne w powyższych terminach zostało zorganizowane zgodnie z „Planem szkolenia obronnego Powiatu Lubelskiego na 2018 rok".
 
Starosta Lubelski osobiście otworzył szkolenie obronne organizowane w dniach 6 i 19 grudnia, przedstawiając cel szkolenia, uczestników oraz serdecznie witając każdego z prelegentów prezentujących zagadnienia podczas realizowanych zajęć.
 
Szkolenie obronne jest ważnym elementem działalności administracji samorządowej. Pozwala udoskonalić umiejętności Kadry Kierowniczej i zespołów zadaniowych wchodzących w skład stanowiska kierowania do sprawnego działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa. Zajęcia przygotowują do odpowiedniego wykonywania zadań operacyjnych realizowanych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.
Powrót