Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Starostowie z marszałkiem o nowym RPO

06-02-2013

Powiaty liczą na kolejne fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego. Do końca lutego mają przedstawić samorządowi województwa propozycje na co chciałyby je wydać.

To jedno z ważniejszych ustaleń spotkania starostów z Lubelszczyzny z marszałkiem Krzysztofem Hetmanem i wicewojewodą Marianem Starownikiem. Przygotowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 były tematem Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, który odbył się we wtorek 5 lutego w Starostwie Powiatowym w Lublinie.

Ogólne założenia programu, wynikające z uregulowań unijnych i krajowych i stan prac nad nowym RPO przedstawił marszałek Krzysztof Hetman. --- Starostów najbardziej interesował system finansowania inwestycji drogowych. - Nasze największe obawy są związane z zapowiedziami, że w przyszłym RPO będą preferowane trasy wyższej kategorii, a wsparcie na drogi lokalne, czyli m.in. powiatowe będzie ograniczane. Dlatego chcieliśmy uzyskać informacje jak pogodzić te założenia i co mają zrobić powiaty, by mieć szanse na pozyskanie unijnych środków - relacjonuje Informacyjnej Agencji Samorządowej przewodniczący konwentu, jednocześnie starosta lubelski Paweł Pikula.

Obydwie strony ustaliły, że starostowie przygotują propozycje konkretnych przedsięwzięć, które chciałyby realizować, korzystając ze wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego. - Myślimy przede wszystkim o projekcie podobnym do już realizowanego megaprojektu drogowego, a także o doposażeniu szpitali powiatowych oraz, w dalszej kolejności, inwestycjach w infrastrukturę szkolną i sportową - dodaje Paweł Pikula. Szczegóły mają być przekazane samorządowi województwa do końca lutego. --- Marszałek Krzysztof Hetman zaprosił też przedstawicieli powiatów do prac w tak zwanych tematycznych grupach roboczych, które mają opracować szczegółowe zasady podziału środków z RPO w ramach ośmiu obszarów wsparcia. Są to: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, małe i średnie przedsiębiorstwa, technologie informacyjno-komunikacyjne, ochrona środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów, transportu, wsparcia zatrudnienia i mobilności pracowników, a także edukacji, umiejętności i uczenia się przez całe życie oraz włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Podczas wtorkowego posiedzenia ustalono, że konwent zaproponuje swoich kandydatów do każdej z grup roboczych do połowy tego miesiąca. Kolejne posiedzenie starostów z całego województwa zaplanowano na 1 marca w Puławach. Gościem tego spotkania ma być Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Foto: Magdalena Pietrzak
Powrót