Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Spotkanie ws. Ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019

05-08-2019

W dniu 31 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie konsultacyjne Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Jacka Figarskiego, Kierownika Działu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Sławomira Styka oraz radcy prawnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie Krystyny Padewskiej z Dyrektorami i Kierownikami Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej: Anną Ostasz - OPS Bełżyce, Wandą Pyszniak-Adamczyk – GOPS Jastków, Barbarą Ściseł – OPS Niemce, Elżbietą Kędziorą – OPS Niedrzwica Duża, Grażyną Zawadzką – OPS Konopnica, Wojciechem Mirosławem – OPS Wojciechów. Celem spotkania było wypracowanie porozumienia pomiędzy gminą a powiatem w ramach Ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 r. dotyczącego Modułów I i III.

Powrót