Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Spotkanie nt. programu integracji dzieci z osobami starszymi i niepełnosprawnymi

01-07-2019

W dniu 19 czerwca odbyło się spotkanie zorganizowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie inicjujące uruchomienie pilotażowego programu pozwalającego na integracje dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi przebywającymi w domu pomocy społecznej.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Jacek Figarski - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie, Pan Marian Podsiadły - Dyrektor Centrum Administracyjnego Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej, Pani Dorota Frąk - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach, Pani Elżbieta Boczkowska - inicjatorka grupy wolontarystycznej oraz Pan Sławomir Styk - Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej PCPR w Lublinie.
 
Głównym celem  programu jest przełamywanie barier międzypokoleniowych, rozwijanie umiejętności emocjonalnych i społecznych wśród dzieci i seniorów. Cykliczne spotkania dzieci z mieszkańcami domu pomocy społecznej będą okazją nie tylko do podzielenia  się poglądami,  pasjami i umiejętnościami, ale również przyczynią się do efektywnego zagospodarowania wolnego czasu.

program integracji dzieci

Powrót