Aktualności

Zdjęcie Artykułu

SPOTKANIE INTEGRACYJNE WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA W WOLI GAŁĘZOWSKIEJ Z PODOPIECZNYMI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KIEŁCZEWICACH MARYJSKICH

20-09-2019

Wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Lubelskiego, w dniu 18 września 2019 r. za sprawą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie odbyło się spotkanie integracyjne dzieci z Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej z osobami starszymi i niepełnosprawnymi z Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Maryjskich.

Integracja miała miejsce w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Spotkanie było pierwszą tego typu lokalną, społeczną inicjatywą pozwalającą na przełamanie barier międzypokoleniowych oraz aktywizację grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, tj. osób niepełnosprawnych
i starszych.
 
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pana Krzysztofa Michałkiewicza, Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka oraz Starosty Lubelskiego Pana Zdzisława Antonia.
 
W uroczystości udział wzięli honorowi goście: Pan Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Agata Grula Dyrektor Generalny
w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, Wicestarosta Lubelski Andrzej Chrząstowski Pani Magdalena Filipek - Sobczak Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Pani Elżbieta Boczkowska inicjatorka grupy wolontarystycznej, Pani Katarzyna Petryszak przedstawiciel Wydziału Edukacji, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lublinie.
 
Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych gości oraz ich uroczystymi wystąpieniami.
W kolejnej części dnia dokonano uroczystego odpalenia „pochodni pokoleń”, a następnie rozpoczęło się wspólne pieczenie kiełbasek i śpiewy przy dźwiękach harmonii. W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zwiedzania i poznania historii Muzeum Wsi Lubelskiej. Dzięki wspomnianej inicjatywie udało się zbudować atmosferę wzajemnego szacunku, zrozumienia. Osiągnięte zostały cele, które trudno zrealizować w pojedynkę. Relacje oparte na życzliwości przyniosły uczestnikom spotkania satysfakcję i dobre samopoczucie.
 
Serdecznie dziękujemy współorganizatorom powyższego wydarzenia, w szczególności wyżej wymienionym patronom honorowym oraz Pani Bognie Bender - Motyce Dyrektorowi Muzeum Wsi Lubelskiej wraz z pracownikami za umożliwienie zorganizowania wydarzenia w tak malowniczym plenerze. Wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie w organizację spotkania Pani Danucie Adamek Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie wraz z zespołem muzycznym, Dyrektorom Domu Pomocy Społecznej w Kiełczewicach Pani Dorocie Frąk i Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej Panu Marianowi Podsiadły, z towarzyszącymi pracownikami i podopiecznymi placówek.
 
ph
Powrót