Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Samorząd z KUL-em

17-06-2014

Katolicki Uniwersytet Lubelski jest drugą, po Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, lubelską uczelnią, z którą będzie współpracować Powiat Lubelski. W poniedziałek 16 czerwca umowę w tej sprawie podpisali starosta lubelski Paweł Pikula i rektor KUL ksiądz prof. Antoni Dębiński.

Sygnatariusze porozumienia są przekonani, że je jego realizacja przyniesie wymierne korzyści obydwu stronom, ale wypełnieniem zapisów dokumentu zajmą się zespoły robocze, złożone z przedstawicieli szkół prowadzonych przez powiat i pracowników uczelni. - To one wypełnią treścią zapisy dokumentu, który dzisiaj podpisaliśmy. 
 
Liczymy, że w przyszłości współpraca z uniwersytetem spowoduje nie tylko podniesienie prestiżu naszych placówek oświatowych, ale przede wszystkim poziomu edukacji - mówi Paweł Pikula. 

Rektor KUL przypomina, że choć uczelnia ma ogromny potencjał, to oprócz tradycyjnych kierunków humanistycznych i społecznych, systematycznie uzupełnia swoją ofertę edukacyjną o nowe dziedziny techniczne, przyrodnicze czy matematyczne. 
 
- Ufam, że ta umowa pozwoli nam z jednej strony szukać dobrych partnerów do komercjalizacji wiedzy, a z drugiej pozwoli wdrażać nowe projekty innowacyjne - podsumował ksiądz prof. Antoni Dębiński. 
Pieniędzy na ten cel obydwie strony zamierzają szukać m.in. w funduszach unijnych, które będą dostępne w nowej perspektywie finansowej.
 
Powrót