Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Rusza remont drogi powiatowej w Jakubowicach Konińskich.

20-11-2014

Długie starania władz Powiatu Lubelskiego oraz Gminy Niemce zostały zwieńczone sukcesem. W poniedziałek 17 listopada 2014 r. oficjalnie podpisano umowę pomiędzy Powiatem Lubelskim a firmą STRABAG na przebudowę drogi powiatowej numer 2215L Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński.

Jeszcze w tym roku, o ile warunki pogodowe pozwolą, na drodze prowadzone będą prace: geodezyjne, pomiarowe, wycinka drzew oraz powstanie kanalizacja deszczowa. Zakończenie prac na odcinku obejmującego przebudowę ponad 6,5 km drogi zaplanowano na czerwiec 2015 roku.
 
Przebudowa drogi 2215L to jeden z ostatnich projektów z dofinansowaniem z obecnego RPO WL 2007-2013. Władze samorządu Powiatu Lubelskiego planują aplikowanie po kolejne fundusze na remonty i odnowę dróg w okresie nowej perspektywy finansowej.
 
Łączna wartość zadania przekracza 17 milionów złotych, z czego 14,5 miliona złotych to środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
 
Tomasz Banaszek
Powrót