Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Rozśpiewana parafia

05-06-2019

Św. Augustyn powiedział „Cantare amantis est”- śpiewanie to sprawa miłości. I na tych, którzy prawdziwie kochają, dnia 25 maja czekała uczta duchowa w parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie-Cukrowni podczas XIV Festiwalu Piosenki Maryjnej „Ave Maria”.

W szranki konkursowej rywalizacji stanęło 278 uczestników, którzy zaprezentowali wiele ciekawych aranżacji, oddających klimat modlitwy i uwielbienia. Ilość chętnych do udziału w festiwalu jest największą nagrodą dla organizatorów tego przedsięwzięcia na czele z jego twórcą, ks. kan. Marianem Szubą, który na wstępie przypomniał o prawdziwej istocie spotkania, czyli modlitwie. Ta cykliczna impreza nabrała już charakteru międzydiecezjalnego, a wśród wykonawców znaleźli się zarówno młodzi artyści, jak i wokalne zespoły seniorów.
 
Jury w składzie Małgorzata Sanaluta, Anna Pacek, Marta Plecha, Zofia Górecka, Maria Sikora, Małgorzata Leszek, Robert Ostapiński pod przewodnictwem Grzegorza Konecznego miało trudne zadanie, spośród tak wielu doskonałych wykonawców wybrać kilku tych najlepszych w kategorii chóry, zespoły, schole i soliści. Komisja oceniała emisje głosu, dobór repertuaru do możliwości wiekowych i wokalnych, stopień trudności, a także bogactwo harmoniczno-melodyczne wykonywanych kompozycji.
 
Po przesłuchaniach komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. W kategorii schole I miejsce przypadło scholi „Grupa Raduj Się” z parafii pw. Narodzenia NMP i św. Sebastiana z Krasienina, II – scholi „Aniołki Małe” z parafii pw. św. Józefa z Markuszowa, III otrzymała schola dziecięca z parafii Niemce oraz schola „Aniołki Duże” z parafii pw. św. Józefa z Markuszowa. Laureatami w kategorii solistów zostali: Bernadeta Korzan i Magdalena Jaroszuk  z parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni oraz Mateusz Radomski z parafii pw. bł. Władysława z Gielniowa z Warszawy, II miejsce ex aequo zajęły Zuzanna Jońska z parafii w Krasieninie oraz Fabiana Smolak z parafii pw. Przemienienia Pańskiego z Garbowa, na III miejscu uplasowały się Zuzanna Jaroszuk z parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie- Cukrowni, Maria Kociuba z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła i MB Różańcowej w Kaniem, Urszula Mańko z Zagród. Wśród chórów zwyciężył chór parafialny z parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni, II miejsce jury przyznało chórowi „Karmel” z parafii św. Anny w Kijanach, III miejsce zdobył chór „Con Passione” z parafii św. Jakuba Apostoła z Lublina oraz chór parafialny z parafii Wniebowzięcia NMP z miejscowości Koniemłoty. Wśród zespołów najlepiej zaprezentował się zespół „Wesoła Kompania” z parafii pw. Narodzenia NMP i św. Sebastiana z Krasienina, II miejsce zajął zespół śpiewaczy „Radość” z Liszna, III miejsce przyznano ex aequo dla Koła Gospodyń Wiejskich z Zagród i Piotrowic.
 
Festiwal zakończył się wręczeniem pucharów z wygrawerowanym logo festiwalu, dyplomów oraz nagród ufundowanych przez sponsorów. Bo w tej małej parafii każdy wygrywa, a dzięki darczyńcom nikt nie wyjeżdża z pustymi rękami.
 
Olbrzymie znaczenie miała życzliwość i bezpośrednie zaangażowanie władz terytorialnych i samorządowych obecnych na festiwalu: Grzegorza Kozioła - Członka Zarządu Powiatu Lubelskiego, Kazimierza Firleja - Wójta Gminy Garbów, Małgorzaty Sanaluty - Zastępcy Wójta Gminy Garbów oraz Małgorzaty Leszek - Radnej Powiatu Lubelskiego.
 
Niesłabnące zainteresowanie festiwalem niewątpliwie świadczy o potrzebie jego kontynuowania. Organizatorzy zapraszają zatem na kolejną, jubileuszową, edycję już za rok, bo śpiew jest właściwy temu, kto kocha.
 
Anna Michalska
Powrót