Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Rozpoczął się nabór wniosków na nowe karty parkingowe osób dla niepełnosprawnych

01-07-2014

Osoby niepełnosprawne z powiatu lubelskiego mogą od dzisiaj składać wnioski o wydanie nowych kart parkingowych. Zgodnie z obowiązującą od 1 lipca znowelizowaną ustawą "Prawo o ruchu drogowym" dokumenty przyjmuje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 
 
Do tej pory weryfikacją wniosków i wydawaniem kart zajmowały się wydziały komunikacji, ale w myśl nowych przepisów, obecnie sprawy te przejęły zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zespół obsługujący osoby uprawnione z powiatu lubelskiego ma swoją w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Spokojnej 9 w Lublinie.
 
Wszystkie dotychczas wydane karty parkingowe stracą ważność 30 listopada tego roku. Od 1 grudnia parkowanie w miejscach dla niepełnosprawnych na podstawie starych kart będzie nielegalne. Nowe nie będą wydawane bezterminowo. W przypadku osób fizycznych będą one obowiązywać maksymalnie przez 5 lat lub do czasu określonego w orzeczeniu o niepełnosprawności, natomiast dokumenty dla placówek, które zajmują się opieką, edukacją lub rehabilitacją będą ważne przez 3 lata - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie Stanisław Bury. 
 
Podstawą do wydania karty jest orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do ulg i uprawnień. O dokument nie mogą się starać osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.
 
Powiatowy zespół ma na wydanie karty 30 dni od złożenia wniosku, ale Stanisław Bury przewiduje, że w przypadku osób niepełnosprawnych z powiatu lubelskiego, termin ten nie powinien być dłuższy niż 2 - 3 tygodnie.
 
Odpowiednie formularze można pobrać osobiście w siedzibie PCPR w poniedziałki, środy i czwartki między 7.30 a 15.30, we wtorki do 16.00, a w piątki do 15.00 lub ze strony: www.pcprlublin.pl

Nowe karty pozwalają na zajmowanie miejsc parkingowych przez pojazdy osób niepełnosprawnych i niestosowanie się do niektórych znaków drogowych. Imienna karta będzie wydawana osobie niepełnosprawnej - niezależnie od tego, jakim pojazdem jeździ. Natomiast w karcie wydanej dla placówki, będzie wpisany numer rejestracyjny pojazdu.

W obowiązującej od 1 lipca ustawie są też zapisy, dotyczące minimalnej liczby miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Jeśli miejsc parkingowych jest łącznie od 6 do 15, co najmniej 1 powinno być wyznaczone dla niepełnosprawnych, od 16 do 40 - mają być co najmniej dwa miejsca, od 41 do 100 - 3 miejsca, a jeśli miejsc postojowych jest więcej niż 100, to przynajmniej 4 procent ogólnej liczby miejsc muszą stanowić miejsca dla niepełnosprawnych.
Powrót