Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Remont mostu w Snopkowie przed nami

06-07-2016

Gruntowna przebudowa mostu na Ciemiędze w Snopkowie rozpocznie się zgodnie z planem. Wykonawcą robót będzie firma SKANSKA S.A, której oferta okazała się najkorzystniejsza, spośród 11 które wpłynęły w wyznaczonym terminie.

Prace remontowe powinny zostać rozpoczęte w najbliższych dniach, a termin ich zakończenia został zaplanowany na 28 października. Połowa kosztów całości zadania będzie pochodzić z budżetu państwa, natomiast resztę pokryją wspólnie Powiat Lubelski i Gmina Jastków. Realizacja inwestycji będzie kosztować ponad 3 miliony złotych, czyli o prawie polowe mniej niż przewidywał to wstępny kosztorys. Firma, która wygrała przetarg ma rozebrać istniejącą przeprawę i wybudować nowy most z drogami dojazdowymi, a także przebudować fragment sieci wodociągowej i gazociągu. Przeprawa na drodze powiatowej Jastków - Snopków ma ponad 50 lat i jeszcze nigdy nie była tak gruntownie remontowana. 
Powrót