Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

07-09-2020

W związku z realizacją projektu z Działania 10.4 Programu typu outplacement "Mobilnie i funkcjonalnie" poniżej przedstawiamy Państwu informacje dotyczące projektu.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programu typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, projekt "Mobilnie i funkcjonalnie".

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze

2. Wsparcie szkoleniowe (kurs prawo jazdy kategorii C, C+E i kwalifikacji wstępna przyspieszona lub D i kwalifikacja wstępna przyspieszona, kurs przewozu materiałów niebezpiecznych.)

3. Staże zawodowe

4. Pośrednictwo pracy.

Projekt jest skierowany do 60 osób z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lubartów (miasto), Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (osby fizyczne zamieszkujące na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z KC.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://projekty.finanseonline.eu/

Powrót