Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Rada za nową siecią szkolną

24-02-2017

Powiat Lubelski dołącza do samorządów, które przyjęły uchwały w sprawie dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju szkolnego, który będzie obowiązywać od 1 września. Radni zajęli się tą sprawą na sesji w czwartek 23 lutego.

Zmiany nie będą poważne. O rok dłużej będzie trwać nauka w liceach i technikach, które zostają wydłużone odpowiednio do 4 i 5 lat, a szkoły zawodowe będą sukcesywnie przekształcane w szkoły branżowe. Wszystkie dotychczasowe placówki będą funkcjonować w nowej sieci.
Powiat Lubelski jest organem prowadzącym dla Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, Zespółu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach, Zespółu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Zespółu Szkół im. księdza Antoniego Kwiatkowskiego i Zespółu Szkół Zawodowych nr 1 im. majora Henryka Dobrzańskiego w Bychawie, Zespółu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, a także Zespółu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie oraz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawcze w Bystrzycy i w Załuczu. W projekcie nowej sieci szkolnej są ujęte również dwie placówki powiatowe, prowadzone obecnie przez gminy. Chodzi o Liceum Ogólnokształcące w miejscowości Wysokie i Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej.
W programie czwartkowej sesji była również sprawa wydzierżawienia części terenu ZSR w Pszczelej Woli pracownikom tej szkoły, którzy chcą prowadzić gospodarstwo rolne z możliwością jego wykorzystania do celów edukacyjnych. Rada uznała, że uchwała w tej sprawie musi być doprecyzowana, dlatego postanowiła nie podejmować decyzji i wrócić do tej sprawy na kolejnej sesji.
Powrót