Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przypominamy i Zachęcamy - MAMMOBUS W POWIECIE LUBELSKIM

23-08-2016

LUX MED Diagnostyka zaprasza Panie na bezpłatne badania mammograficzne, które odbędą się 2 września 2016 r. (piątek) w Mammobusie ustawionym przed głównym budynkiem Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9.

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku:
 
* 40- 49 oraz 70-75 lat (Konieczna jest rejestracja -nr tel: 58 666 24 44
i skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji). Badania wykonywane są w ramach Projektu ,,Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG             i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Więcej informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie: www.fundusze.mammo.pl
Wzór skierowania na badanie - do pobrania tutaj.
 
* 50 - 69 lat dla Pań, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały bezpłatnego badania (bez skierowania, rejestracja nr tel: 58 666 24 44 ). Badania w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne refundowane kobietom co 2 lata przez NFZ lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie.
 
Wyniki badań będą opisywane przez doświadczonych lekarzy radiologów i listownie przekazywane do wszystkich kobiet, które zgłoszą się na badanie.
W związku z realizacją ww. Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych                     w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, będzie możliwość wzięcia udziału w spotkaniu edukacyjnym dla wszystkich osób – niezależnie od wieku. Spotkanie obejmować będzie część teoretyczną
tj. wykład pracownika LUX MED z zakresu raka piersi, profilaktyki, Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, a także realizowanego Projektu.
Część praktyczna to nauka samobadania piersi przy pomocy specjalistycznych fantomów.
Podczas spotkania zostaną rozdane materiały dydaktyczne, ulotki i informacje dotyczące omawianych kwestii.
Powrót