Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przekazanie maseczek dla Domu Pomocy Społecznej w Matczynie

24-04-2020

W środę tj. 22 kwietnia 2020 r. dla Domu Pomocy Społecznej w Matczynie zostały przekazane uszyte maseczki oraz przyłbice zabezpieczające przed koronawirusem. Powiat Lubelski był czynnie zaangażowany w akcję tworzenia środków podstawowej ochrony indywidualnej.

W imieniu Domu Pomocy Społecznej w Matczynie przekazujemy szczególne podziękowania Starostom Lubelskim: Zdzisławowi Antoniowi i Andrzejowi Chrząstowskiemu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jackowi Figarskiemu a także radnemu Sejmiku Województwa Lubelskiego Markowi Wojciechowskiemu, Wójtowi Gminy Wojciechów Arturowi Markowskiemu, Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego i Społecznego „Plener” w Ługowie Annie Kwasowiec, Dorocie Laska i Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego z Sopotu, kierownikowi Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Matczynie Urszuli Zielińskiej, Ewie Toruń z Bełżyc.

W ten sposób wspólnymi siłami walczymy z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Powiecie Lubelskim!

Na obrazku znajdują się osoby przekazujące maseczki i przyłbice Domu Opieki Społecznej w Matczynie

Powrót