Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Przed nami VIII Powiatowe Biegi Uliczne

24-09-2018

Powiat Lubelski wspólnie z Gminą Konopnica oraz Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym organizuje VIII Powiatowe Biegi Uliczne - BIEGAJ Z NAMI, które odbędą się w dniu 7 października 2018 r. na trasie w Motyczu.

 

Biegi zostaną przeprowadzone w trzech kategoriach:

I Biegi sztafetowe uczniów (8x550) – Start Szkoła Podstawowa im. W. Witosa – Motycz 33, gm. Konopnica

uczestnikami biegów sztafetowych uczniów mogą być reprezentacje chłopców i dziewcząt  ze szkół podstawowych (klasa 7 i 8) oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Lubelskiego.

 

II Biegi sztafetowe osób reprezentujących gminy z terenu powiatu lubelskiego oraz Starostwo Powiatowe w Lublinie (8 x 550 m) -StartSzkoła Podstawowa im. W. Witosa – Motycz 33, gm. Konopnica

w biegu mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 25 lat (radni gmin i powiatu, sołtysi, pracownicy urzędów gmin, instytucji gminnych z wyłączeniem szkół) reprezentujący gminy z terenu Powiatu Lubelskiego (w składzie sztafety - minimum 2 kobiety).

 

III Bieg główny (9 km) – StartSzkoła Podstawowa im. W. Witosa – Motycz 33, gm. Konopnica,

w biegu mogą uczestniczyć kobiety i mężczyźni, którzy ukończyli 18 rok życia i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do biegu wytrzymałościowego.

 

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja biegania jako formy aktywności ruchowej, integracji społeczności lokalnej oraz promocja jednostek samorządu terytorialnego  z terenu Powiatu Lubelskiego.

 

Godz. 12.30-13.30  Rejestracja sztafet uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych oraz sztafet samorządowych

Godz. 14.00  - Start sztafet uczniów szkół podstawowych w kategorii dziewcząt

Godz. 14.10 – Start sztafet uczniów szkół podstawowych chłopców

Godz.14.30 – Start Sztafet szkół ponadgimnazjalnych w kategorii dziewcząt i chłopców

Godz. 14.40- Start Sztafet reprezentujących jednostki samorządu terytorialnego  

Godz. 15.00  - Start biegu głównego ( 9 000 m)

 

Załącznik nr 1- Karta zgłoszenia - sztafet szkół podstawowych

Załącznik nr 2- Karta zgłoszenia - sztafet szkół ponadgimnazjalnych

Załącznik nr 3 Karta zgłoszenia - reprezentacje gmin

Załącznik nr 4 - Lista zawodników sztafet szkół

Załącznik nr 5.- Lista zgłoszenia do biegu głównego

 

Powrót