Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Projekt „Lubelskie + NEET = POWER”

12-10-2016

Centrum Szkoleń i Innowacji zaprasza osoby w wieku 15-29 lat, pozostające bez pracy, zamieszkujące teren województwa lubelskiego do udziału w projekcie.

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji/kompetencji zawodowych, nabycie wysokiej jakości doświadczenia zawodowego i zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia u osób z tzw. Grupy NEET z województwa lubelskiego, poprzez realizację  programu aktywizacji:
  • Indywidualnego poradnictwa zawodowego i identyfikacji potrzeb (4 h)
  • Grupowego poradnictwa zawodowego (16 h)
  • Wybranych szkoleń zawodowych (96 h)
  • Trzymiesięcznego stażu zawodowego
  • Pośrednictwa pracy
Projekt skierowany jest do osób, które:
  • nie pracują, 
  • nie ucza się, 
  • nie szkolą się,
  • zamieszkuja na terenie województwa lubelskiego,
  • są w wieku 15-29 lat. 
Plakat
Powrót