Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Poznaj swój potencjał

16-04-2012

Zapraszamy do zapoznania się z "Raportem z badania potencjału turystycznego Lokalnej Grupy Działania "Kraina wokół Lublina". Jest to doskonała baza dla wszytkich, którzy profesjonalnie zajmują sie turystyką i gastronomią na terenie powiatu lubelskiego.

Raport dostępny w zakładce "POBIERZ" na stronie www.turystyka.krainawokollublina.pl

Na zlecenie Lokalnej Grupy Działania na rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego - "Kraina wokół Lublina" w terminie: od 4 lutego do 16 lutego 2012 roku wśród pełnoletnich mieszkańców Miasta Lublin zostało przeprowadzone badanie ankietowe zrealizowane przez Polski Instytut Badań i Analiz (PIBA) – wyspecjalizowaną jednostkę  Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (PARR) – niezależny ośrodek badawczy.

Jego celem była identyfikacja potrzeb i problemów turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” - 15 gmin z terenu powiatu lubelskiego (wyłączona została Gmina Wojciechów ze względu na przynależność do innej Lokalnej Grupy Działania).

Badanie przeprowadzono wśród losowo wybranych 502 pełnoletnich mieszkańców Miasta Lublin. Posłużono się 2 metodami badawczymi:

»        metodą CATI (badanie telefoniczne) – tą metodą zostało przebadane 300 osób

»        badaniem terenowym – tą metodą objętych zostało 202 osoby.

Kwestionariusz ankiety zawierał ponad 20 pytań dotyczących między innymi: wyjazdów turystycznych mieszkańców Lublina, ich formy, najczęstszych kierunków oraz budżetu jaki mieszkańcy są w stanie przeznaczyć na wypoczynek. Część pytań skupiła się na zdiagnozowaniu wiedzy nt. Powiatu Lubelskiego, w szczególności jego walorów turystycznych. Pytania w ankiecie dotyczyły również szeroko rozumianych preferencji mieszkańców Lublina, co do form wypoczynku na terenie Powiatu, oferowanych atrakcji i usług oraz  ich dostępności cenowej. W ankiecie zapytano również  o oczekiwania mieszkańców miasta w stosunku do oferty turystycznej Powiatu Lubelskiego.

Bezpośredni rezultat  przeprowadzonego badania ankietowego  to  obszerny „Raport   z badania potencjału turystycznego Powiatu Lubelskiego”. Będzie on podstawą do wyznaczenia kierunków rozwoju turystki wiejskiej  na terenie naszego powiatu w latach 2012-2015. Liczymy na to, że opracowanie stanowić będzie również interesujący dokument do analizy i dyskusji dla osób i podmiotów, które w turystyce upatrują szansę rozwoju naszego obszaru.


Jego celem była identyfikacja potrzeb i problemów turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” - 15 gmin z terenu powiatu lubelskiego (wyłączona została Gmina Wojciechów ze względu na przynależność do innej Lokalnej Grupy Działania).

 

Badanie przeprowadzono wśród losowo wybranych 502 pełnoletnich mieszkańców Miasta Lublin. Posłużono się 2 metodami badawczymi:

»        metodą CATI (badanie telefoniczne) – tą metodą zostało przebadane 300 osób

»        badaniem terenowym – tą metodą objętych zostało 202 osoby.

Kwestionariusz ankiety zawierał ponad 20 pytań dotyczących między innymi:

 

wyjazdów turystycznych mieszkańców Lublina, ich formy, najczęstszych kierunków oraz budżetu jaki mieszkańcy są w stanie przeznaczyć na wypoczynek. Część pytań skupiła się na zdiagnozowaniu wiedzy nt. Powiatu Lubelskiego, w szczególności jego walorów turystycznych. Pytania w ankiecie dotyczyły również szeroko rozumianych preferencji mieszkańców Lublina, co do form wypoczynku na terenie Powiatu, oferowanych atrakcji i usług oraz  ich dostępności cenowej. W ankiecie zapytano również  o oczekiwania mieszkańców miasta w stosunku do oferty turystycznej Powiatu Lubelskiego.

Bezpośredni rezultat  przeprowadzonego badania ankietowego  to  obszerny „Raport   z badania potencjału turystycznego Powiatu Lubelskiego”. Będzie on podstawą do wyznaczenia kierunków rozwoju turystki wiejskiej  na terenie naszego powiatu w latach 2012-2015. Liczymy na to, że opracowanie stanowić będzie również interesujący dokument do analizy i dyskusji dla osób i podmiotów, które w turystyce upatrują szansę rozwoju naszego obszaru. W marcu br. LGD „Kraina wokół Lublina” planuje zorganizowanie spotkań i warsztatów dla mieszkańców obszaru LGD, których celem będzie opracowanie atrakcyjnej oferty turystycznej Powiatu Lubelskiego dla turystów-mieszkańców Lublina, z uwzględnieniem  preferencji respondentów biorących udział w badaniu ankietowym.

 

Pełna treść „Raportu  z badania potencjału turystycznego Powiatu Lubelskiego” dostępna będzie od marca na stronie  www.turystyka.krainawokollublina.pl

Powrót