Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Powiaty przeciwko zmianom

18-07-2012

Powiaty województwa lubelskiego są przeciwne pochopnym zmianom tak zwanego „janosikowego”. Taki wniosek płynie z dyskusji lubelskich samorządowców, która odbyła się we wtorek 17 lipca podczas konwentu powiatów województwa lubelskiego.

W Sejmie trwają obecnie prace nad projektami ustaw, zmniejszającymi wpłaty bogatszych samorządów na rzecz biedniejszych. Głównym zwolennikiem obniżenia limitu jest województwo mazowieckie, które jest największym płatnikiem subwencji. Wśród przeciwników jest m.in. Lubelszczyzna, która korzysta z tych pieniędzy. Lubelscy samorządowcy uważają, że obniżenie środków może spowodować nie tylko zahamowanie ważnych inwestycji, ale również stwarzać poważne zagrożenie wykonywania zadań własnych. – Konsekwencją takiego stanu rzeczy, zamiast zmniejszania, będzie zwiększanie i tak dużych dysproporcji w poziomie życia i rozwoju między bogatszymi i biednymi regionami – podkreślają członkowie konwentu. Oficjalne stanowisko, w którym sprzeciwili się propozycjom, samorządowcy przyjęli na jednym z wcześniejszych posiedzeń. Teraz czekają na efekty toczących się prac legislacyjnych w komisjach sejmowych.

Podczas wtorkowego konwentu starostowie debatowali także o realizacji programu „ Aktywny samorząd”. Jego głównym celem jest zmniejszenie barier ograniczających udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym m.in. przez pomoc w zakupie nowoczesnych wózków inwalidzkich, urządzeń i programów komputerowych, ułatwiających komunikację albo adaptacji samochodów. Środki na ten cel ma Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale ich rozdysponowaniem i rozliczaniem będą się zajmować powiatowe centra pomocy rodzinie. Takie decyzje zapadły po wtorkowych rozmowach samorządowców z przedstawicielami centrali i lubelskiego oddziału funduszu. Porozumienia w tej sprawie już zostały zawarte, a sama realizacja programu ma się rozpocząć w najbliższym czasie. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą liczyć na refundację nawet do 95 procent kosztów.

Wśród tematów wtorkowych obrad była również realizacja projektu, umożliwiającego monitoring funkcjonowania szpitali. Uczestniczy w nim sześć województw, w tym lubelskie, które chcą się wiedzieć jak placówki ochrony zdrowia w danym regionie wyglądają na tle podobnych ośrodków w innych częściach kraju. W ramach projektu pod nazwą „Portrety szpitali – mapy możliwości”, dyrektorzy szpitali i samorządy jako organy prowadzące będą udostępniać informacje i jednocześnie mieć dostęp do danych, na przykład o jakości zarządzania oraz jakości świadczonych usług w różnych ośrodkach. Udział w tym przedsięwzięciu zapowiedziały m.in. wszystkie szpitale z powiatu lubelskiego oraz placówki, podległe samorządowi wojewódzkiemu. Realizacja projektu już się rozpoczęła, a pierwsze efekty będą znane jesienią.
Powrót