Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Konkurs Wieńców Dożynkowych 2013 r.

21-08-2013

Wzorem lat ubiegłych Powiat Lubelski jest organizatorem Powiatowego Konkursu Wieńców Dożynkowych, który odbędzie się 1 września 2013r. na terenie Lotniska Sportowego w Radawcu Dużym podczas dożynek. Głównym celem Konkursu jest upowszechnianie i kultywowanie tradycji wykonywania wieńców, promowanie dorobku kulturowego wsi polskiej oraz aktywizacja społeczności lokalnej.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem, Gminy zgłaszają do Konkursu po dwa wieńce. Jeden w kategorii wieńców tradycyjnych i jeden w kategorii wieńców współczesnych. Wieńce mogą być wykonywane indywidualnie lub zbiorowo.

W obydwu kategoriach Komisja Konkursowa przyznaje nagrody i dyplomy za pierwsze, drugie i trzecie miejsce - odpowiednio: 1000 zł (brutto) - 900zł (netto), 700 zł  i 500 zł. Autorzy wszystkich zgłoszonych do konkursu wieńców dożynkowych, zaprezentowanych a nienagrodzonych - otrzymają po 300 zł.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać poprzez prawidłowe wypełnienie Karty Zgłoszenia i przesłanie jej na numer faksu: 81 52 86 601 w terminie do 27 sierpnia br.

Powrót