Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2016

20-10-2016

14 października w Starostwie Powiatowym w Lublinie miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w niej udział dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubelski.

Gospodarzem był Starosta Lubelski, Pan Paweł Pikula wraz z Wicestarostą i Członkami Zarządu. Uroczystego charakteru dodali obecni goście : Pani Halina Drozd – Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski w Lublinie, Pan Ryszard Golec – Wicekurator Oświaty w Lublinie, Pan Antoni Skrabucha – Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie wraz z radnymi: Pan Marek Peciak –  Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury, Pan Zbigniew Bernat, Pan Jan Czubak, Pani Urszula Paździor, Pan Grzegorz Widelski. Pan Włodzimierz Kosior – Wiceprezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Pani Elżbieta Typiak – NSZZ „Solidarność”, Pani Magdalena Kędra – Dyrektor Powiatowej Biblioteki w Lublinie, Pan Andrzej Kozak – Za-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.

Dzień Edukacji Narodowej to stosowny czas, by okazać wdzięczność osobom zaangażowanym w proces dydaktyczny i wychowawczy, podziękować za wskazywanie młodzieży nowych horyzontów wiedzy, budzenie zapału i energii do podejmowania twórczych przedsięwzięć.

 Pan Paweł Pikula, Starosta Lubelski, serdecznie podziękował nauczycielom za pasję i entuzjazm oraz trud włożony w wychowanie dzieci i młodzieży. W swoim wystąpieniu przedstawił sylwetkę współczesnego nauczyciela.

Współczesny powiatowy nauczyciel to człowiek wszechstronnie wykształcony – absolwent wyższej uczelni, posiadający kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów, posiadający olbrzymi zasób wiedzy pedagogicznej, która umożliwia efektywne wykonywanie pracy wychowawczo-opiekuńczej. To człowiek potrafiący biegle wykorzystywać w swojej pracy technologię informatyczną i komputerową, a przy tym znający języki obce. To pracownik sumienny, poświęcający się swojej pracy i odpowiedzialny – świadomy misji jaka spoczywa na jego barkach. Nauczyciel to osoba, która jest fachowcem w swojej dziedzinie, ale także jest wspaniałym pedagogiem i psychologiem, wychowawcą nie tylko dla swoich uczniów, ale także pomocny ich rodzicom. Jest osobą stale dokształcającą się, szukającą ciekawych i niebanalnych rozwiązań. Przy tym wszystkim to zwykły człowiek, pogodny, życzliwy i wyrozumiały.

            Pani Halina Drozd w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego odczytała list intencyjny, głos zabrał również Pan Ryszard Golec – Wicekurator Oświaty w Lublinie i Pan Włodzimierz Kosior - Wiceprezes Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Pani Beata Janiszewska- Brudzisz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Lublinie. Zaproszeni goście skierowali wiele ciepłych słów pod adresem nauczycieli oraz życzenia dalszej owocnej pracy z dziećmi  i młodzieżą.

Tradycją stało się, że z okazji Dnia Nauczyciela przyznawane są przez dyrektorów nagrody i wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników oświaty. Otrzymały je osoby wybitne, które w ostatnim roku szkolnym szczególnie na nie zasłużyły.

Następnym punktem uroczystości było wręczenie Nagród Starosty. Jest to nagroda przyznawana przez organ prowadzący od kilku lat. Przyznawana jest wyróżniającym się nauczycielom, dyrektorom i pracownikom oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, bardzo dobre wyniki nauczania, sukcesy uczniów  w olimpiadach i konkursach, podejmowanie nowatorskich działań, przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz współdziałanie z różnymi instytucjami. Starosta Lubelski przyznał nagrodę 12 osobom, otrzymali je:

 1. Pani Bożena Filipek – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Bystrzycy
 2. Pani Iwona Lipiec – Nauczyciel w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach
 3. Pani Zofia Migryt – Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy
 4. Pani Renata Rejnowska - Dyrektor w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS  w Matczynie
 5. Pan Janusz Sagan – Pedagog w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie
 6. Pani Anna Sierpińska  – Nauczyciel w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach
 7. Pani Marta Szwałek – Nauczyciel w Zespole Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie
 8. Pan Jan Ściseł – Nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach
 9. Pani Irena Śmiech – Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie
 10.  Pani Zofia Tworek – Wychowawca Internatu w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli
 11.  Pani Elżbieta Wlaszczyk–Sulowska – Nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu
 12.  Pan Dariusz Wójtowicz Nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych przy DPS  w Matczynie

Oprawę muzyczną uświetnił recital Pana Łukasza Jemioły oraz wspaniały występ zespołu - Henryk i Przyjaciele.

Poczęstunek przygotowany został przez uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach i z Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie.  

Powrót