Aktualności

Zdjęcie Artykułu

Powiat wspólnie z gminami chce modernizować kolejne drogi

17-11-2017

Usprawnienie komunikacji na terenie powiatu lubelskiego stanowi priorytet dla naszego samorządu, dlatego jednym z wiodących tematów najbliższej sesji Rady Powiatu będzie planowanie zadań w zakresie infrastruktury drogowej. W tej sprawie 3 listopada 2017 r. Starosta Lubelski Paweł Pikula spotkał się z wójtami gmin.

 

Na początku spotkania Starosta przedstawił najważniejsze zadania, które maja być realizowane w 2018 r. w ramach projektu pn. „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”. Zaprezentował przykładowe e-usługi, dzięki którym załatwianie spraw geodezyjnych i kartograficznych w naszym urzędzie stanie się łatwiejsze i szybsze.

Następnie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie Pan Janusz Watras zdał sprawozdanie z aktualnego stanu dróg na terenie naszego powiatu oraz inwestycji drogowych zrealizowanych w mijającym roku. Poinformował zebranych, że w 2017 r. udało się wybudować 0,5 km i przebudować 45 km dróg gminnych i powiatowych oraz wykonać 6,5 km chodników.

Wicestarosta Lubelski Pan Robert Wójcik przedstawił propozycję Planu Rozwoju Powiatowej Sieci Drogowej na 2018 r. Łączna długość dróg objętych zamierzeniem wynosi prawie 52,7 km. Przewiduje się przebudowę wielu odcinków istniejących dróg oraz budowę 7,4 km nowych ciągów komunikacyjnych.

Ponadto na spotkaniu konsultacyjnym włodarze gmin mieli możliwość zgłaszać własne potrzeby w zakresie remontu i modernizacji dróg już istniejących i propozycje budowy nowych ciągów komunikacyjnych przebiegających przez ich gminy.

 

 

Powrót